W naszej firmie dopuszczamy dwie formy płatności za korepetycje:

a) gotówką

b) przelewem na konto bankowe firmy nr konta: 77 1050 1979 1000 0090 3151 8666 (w tytule imię i nazwisko dziecka)

Płatności za korepetycje dokonujecie Państwo z góry za 4 zajęcia. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach prosimy o informację dzień wcześniej- wtedy wpłata za zajęcia zostanie przeksięgowana na kolejne zajęcia. W przypadku braku informacji z Państwa strony lub informacji w dzień, kiedy odbywa się lekcja- nie będziemy w stanie przeksięgować takiej wpłaty.